Marta Reuter
Marta Reuter

Marta Reuter inledde Morgonforum 6 april 2017 om det globaliserade samhället och civilsamhällets förmåga att arbeta över gränserna. Presentationen baserades på forskningen bakom texten “Nationalstatens sista väktare”, om hur samhällets avnationalisering kan bli ett problem för svenska ideella organisationer.

Seminariet arrangerades av Forum - Idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA. Efter Martas presentation följde samtal med Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO, My Durén, ordförande i Föreningen Hem och Eva Ekelund, planeringschef på Svenska kyrkans internationella avdelning.

Se webbsändningen från seminariet: https://m.youtube.com/watch?v=4YeQZRuw0eU

Läs mer om boken Civilsamhället i det transnationella rummet.