Corinna Kruse

Corinna Kruse har en bakgrund i både socialantropologi och teknik- och vetenskapsstudier, och hennes forskning kretsar kring kunskap i olika former. Hon har studerat produktionen av kunskap i form av data inom genetisk forskning och i form av teknisk bevisning inom rättsväsendet. De senaste åren har hon fokuserat på förflyttningen av kunskap mellan olika kunskapskulturer, framförallt inom rättsväsendet.

Corinnas nyaste projekt undersöker hur expertis görs trovärdig och legitim genom kvalitetsarbete och ackreditering.

Torsdag 17 november 2022 höll Corinna Kruse ett öppet seminarium vid Score. Läs mer om seminariet här: https://www.score.su.se/forskning/evenemang/%C3%B6ppet-seminarium-vid-score-corinna-kruse-1.634362