Janet Vähämäki, nydisputerad företagsekonom
Janet Vähämäki

Biståndet utvärderas hela tiden. Det är nödvändigt för att man ska kunna veta om svenska biståndsprojekt fungerar eller inte. Men under vissa perioder har trycket på att redovisa resultat varit extra starkt, visar Janet Vähämäki i sin avhandling Matrixing Aid. The Rise and Fall of 'Results Initiatives' in Swedish Development Aid

I studien undersöker Janet Vähämäki varifrån trycket på att redovisa resultat kommer och hur man talat om dem i till exempel i riksdagen, regeringen, och massmedier. Hon har också studerat hur det externa trycket på mätbara resultat påverkat Sida. Hon fann att det förutom att kräva tid och administration också ledde till att medarbetarna gjorde motstånd mot resultatmätningarna.

Läs hela artikeln om Janets forskning på Stockholms universitets webbplats.

Hör Janet Vähämäki berätta om sin avhandling: https://soundcloud.com/stockholmuniversity/darfor-spelar-matningar-storre-roll-an-resultat-i-bistand-janet-vahamaki

Avhandlingen i fulltext kan laddas ner från portalen DiVA här.

Läs mer om Janet Vähämäkis forskning.