- Men principiellt pekar det på ett mer utbrett problem inom offentlig sektor, som att man kanske betalar för sådant som man inte har behov av, säger han i en intervju i DN och i Ekot Kvart i fem.

– Det stora problemet är att regelverket är dåligt anpassat till hur marknaden fungerar. Det är samma marknadslogik oavsett om det gäller kontorsmaterial eller mer komplicerade saker, säger Staffan Furusten, docent på Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för Score.

Offentliga upphandlingar för varor och tjänster inom stat, kommuner och landsting omsätter mångmiljardbelopp varje år.