Adrienne Sörbom Fotograf: Juliana Wiklund

Läs artikeln Davos returns under Ukraine cloud after Covid break, publicerad 20 maj 2022, där Adrienne Sörbom intervjuas, i sin helhet: https://news.yahoo.com/davos-returns-under-ukraine-cloud-025912034.html?guccounter=1

Läs mer om boken ”Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” där Adrienne Sörbom och Christina Garsten undersöker hur World Economic Forum utövar sitt inflytande.