Christina Garsten
Christina Garsten
Foto Eva Dalin Stockholms universitet

I rapporten De policyprofessionella och demokratins framtid ställer Christina Garsten frågor som "Vilka  är  det  som  formar  visionerna  för  framtidens  politik?" och "Vilka är det som har makt och inflytande över demokratin i dagens Sverige?".

Med policyprofessionella menas aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik. Det kan till exempel handla om politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, pr-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor.


Läs rapporten De policyprofessionella och demokratins framtid (pdf)

Läs om Demokratiutredningen