Nyhetsarkiv

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
  4. Om oss
  5. Nyhetsarkiv
  6. Demokrati, gräsrotsrörelser och makt

Demokrati, gräsrotsrörelser och makt

Vad är egentligen politik? Vem har makt att påverka? Allt färre väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer, men parallellt har nya former av vardagligt engagemang vuxit sig starkt. Vad betyder gräsrotsrörelser som #vistårinteut och #metoo inför valet i höst? En öppen föreläsning med statsvetaren Marta Reuter, sociologen Adrienne Sörbom och barn- och ungdomsvetaren Daniel Hedlund. Moderator: Gabriella Ahlström. Direktsänds på su.se/play

Datum: 8 maj 2018 kl. 18:00 - 19:30
Plats: Rotundan, Stockholms stadsbiblioteket, Sveavägen 73

 

Boka plats för säker sittplats

Följ evenemanget på Facebook

Marta Reuter Foto: Sofie Trosell
Marta Reuter Foto: Sofie Trosell

 

Marta Reuter, statsvetenskap, forskar om civilsamhället och civilsamhällets roll som politiska aktörer.
"Politik förknippas ofta med staten. Men det är främst inom civilsamhället som  tankar och idéer om det gemensamma goda tar form, sprids och diskuteras. Vilken roll spelar folkrörelser och föreningar, politiska partier, religiösa samfund och slutna sällskap i den ständiga idékampen om hur morgondagens samhälle ska utvecklas? Hur (om)formar dessa aktörer våra föreställningar om demokrati, medborgarskap och individens rättigheter?"
Läs mer om Marta Reuters forskning

 

Adrienne Sörbom Foto: Ann Linders
Adrienne Sörbom Foto: Ann Linders

Adrienne Sörbom, sociologi, Score
Adrienne Sörbom forskar om politiskt engagemang, hur det har ändrats över tid och om Sverige som politiskt landskap. Hon har skrivit boken "När vardagen blir politik", en bok om hur människors syn på politiken och dess möjligheter har förändrats. Boken bygger på samtal med tre generationer män och kvinnor om deras syn på samhälle, politik och demokrati. Allt färre väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer. Men parallellt har nya former av vardagligt engagemang vuxit fram, och allt fler har åsikter om hur samhället borde se ut. Vad händer med makten när vardagen blir politik?
Läs mer om Adrienne Sörboms forskning

Daniel Hedlund Foto: Niklas Björling
Daniel Hedlund Foto: Niklas Björling

Daniel Hedlund, barn- och ungdomsvetenskap

Daniel Hedlunds forskningsområden är godmanskapsinstitutet för ensamkommande barn, migrationspolicy och migrationsrätt. Han disputerade 2016 på frågan om hur våra riksdagsledamöter utvecklar migrationspolitiken och de lagar som hör till och om riksdagsledamöternas uppfattningar om ensamkommande barn. Resultatet visade hur svårt det är för både politiker och handläggare att dra gränsen för vilka som ska få uppehållstillstånd.

Läs mer om Daniel Hedlunds forskning

 

 

Läs mer om rörelsen #vistårinteut

Läs Stockholms universitets rektors kommentar till #akademikerupproret i samband med #metoo i november 2017

Bokmärk och dela Tipsa