"Genom att låta fiktion och fakta mötas kan den kunskap som är avgörande för att förstå vår värld och våra samhällen växa fram. För att bidra till ökat kunnande, vilket är det underliggande syftet med att öka läsförståelsen i vårt samhälle, behöver vi därför se bortom debattens stuprör, eller ringhörnor, om fakta eller fiktion. Dikotomisering och hierarkibyggande är inga bra verktyg för hur vi lär våra unga att ta in, förstå och förändra världen", menar Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård i en replik i Svenska Dagbladet. De är alla författare till läroboken "En berättelse om organisering" som varvar fakta och fiktion.

Läs repliken som publicerades i SvD 2 augusti 2018: https://www.svd.se/det-ar-genom-fiktion-som-faktan-far-liv-och-mening