Emma Ek Österberg

Emma Ek Österbergs forskning rör sig i gränslandet mellan styrning, organisering och redovisning i offentlig sektor, med särskilt intresse för granskning i olika former: hur olika typer av granskning möjliggörs och rättfärdigas och hur granskningssystem vävs samman (eller hålls isär) och vad det betyder för organisationer och samhälle. Ett annat forskningsintresse är offentlig upphandling och marknadsskapande mer generellt.

För närvarande arbetar hon i två forskningsprojekt. Det ena är finansierat av Vetenskapsrådet och genomförs tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet och handlar om organisering av arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda, med särskilt fokus på hur lokala initiativ växer fram underifrån, stabiliseras och sprids och kommunernas roll i detta. En del i projektet är att följa kommuners försök att utveckla den offentliga upphandlingen så att integrations- och sysselsättningsperspektiv kan ta plats I det andra forskningsprojektet, som är finansierat av Formas, studerar hon tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet bedömningspraktiker i djurskyddstillsyn med särskilt fokus på likvärdighet.

Som Score fellow är Ek Österberg knuten till temat Hyper-rationalisering. Under sin tid som fellow kommer hon delta i och bidra till pågående forskning om vad hyper-rationalisering är och hur det tar sig uttryck med ambitionen att initiera framtida gemensamma projekt eller publikationer. En konkret aktivitet som planeras under vistelsen är en gemensam workshop på temat rationalisering/hyper-rationalisering för Score och Förvaltningshögskolan.

Torsdag 15 december håller Emma ett öppet seminarium vid Score, varmt välkommen! Läs mer här: https://www.score.su.se/forskning/evenemang/%C3%B6ppet-seminarium-vid-score-emma-ek-%C3%B6sterberg-1.637375