Maria Grafström
Maria Grafström

Kunskap om organisation och organisering är centralt för att förstå samhället. Genom den skönlitterära berättelsen i kombination med teoretiska fördjupningar skildras organisationsteorins olika delområden, så som ledarskap, makt, motivation, kultur, beslutfattande och omvärldsanalys.

I pressmedelandet från Studentlitteratur står bland annat: "Boken synliggör och visar på vikten av att förstå organisationer utifrån deras sammanhang. Det är inte självklart var de organisatoriska gränserna ska dras och många av de frågor som kan antas vara interna kan även förklaras och förstås genom att rikta fokus även på interorganisatoriska relationer och vad som händer i omvärlden."

Läs mer om årets vinnare av Kurslitteraturpriset (öppnas i ny flik).

Läs mer om Maria Grafströms forskning.