Christina Garsten, forskare vid Score, tillsammans med Bo Rothstein och Stefan Svallfors presenterar resultatet av forskningsprojektet vid Institutet för framtidsstudiers seminarium "Makt utan mandat", 20 april 2015.