Etiken blir ett stöd för cheferna i de vanskliga valen i vården
Erica Falkenström menar att cheferna måste se och sätta ord på  intressekonflikter i vården. Etisk kompetens förbättrar för patienterna - och chefernas och de anställdas arbetsmiljö.

Läs hela intervjun med Erica Falkenström här: http://www.suntliv.nu/Amnen/Psykosocial-arbetsmiljo/Artiklar-om-psykosocial-arbetsmiljo/Cheferna-och-etiken-Vi-ser-det-som-vi-har-ett-sprak-for/

Läs mer om Erica Falkenström och hennes forskning