Erica Falkenström
Erica Falkenström

Erica Falkenström, fil. doktor i pedagogik och verksam vid Score, talar under rubriken Om villkor för tillitsfull ledning och styrning på Effektiv styrnings nätverksträff, ett kunskapsutbyte för systemtänkare, fredag den 2 december.

Läs mer om Effektiv styrning: http://www.effektivstyrning.se/start

Läs mer om Erica Falkenströms forskning