Erica Falkenström
Erica Falkenström

Erica Falkenström vid Score och Anna T Höglund vid Uppsala universitet har undersökt hur det ser ut med den etiska kompetensen hos landstingspolitiker, opolitiska chefstjänstemän i förvaltningen och vårdgivarnas högsta chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Studien om etik i ledning och styrning av vården uppmärksammades nyligen i Läkartidningen. Artikeln finns att läsa i sin helhet här: http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/08/Ny-studie-Etiken-har-svag-stallning-i-ledning-och-styrning-av-varden/

Rapporten Etisk kompetens i ledning och styrning av vården av Erica Falkenström och Anna T Höglund finns att läsa i AFA försäkrings projektkatalog.