Adrienne Sörbom och Christina Garsten. Foto: Juliana Wiklund

- Naturligtvis ska politiker kunna träffa representanter för företag och andra organisationer och diskutera samhällsutmaningar, säger Adrienne Sörbom. Men World Economic Forum samlar en så mäktig grupp människor att journalister tydligare borde ställa frågor kring vilken agenda som drivs och vilka problem som diskuteras. För att vara så mycket makt samlad på en plats råder en häpnadsväckande brist på insyn.

Christina Garsten påpekar att antalet människor och organisationer som vill verka politiskt utan att vara valda politiker ökar kraftigt.

- Det är i sig inget demokratiskt problem att människor organiserar sig i tankesmedjor eller motsvarande, men när man som World Economic Forum får regelbunden tillgång till många av världens mäktigaste bör man också tåla att granskas. Idag är det mycket svårt att tillgång till information om deras verksamhet, till exempel varför vissa bjuds in och andra inte. Det är talande att World Economic Forum bokar upp vartenda hotellrum i regionen, vare sig någon ska bo där eller inte. Man vill inte ha dit några icke inbjudna, helt enkelt.

Deras bok Discreet Power: How the World Economic Forum shapes market agendas har uppmärksammats av bland annat Foreign Affairs.

Adrienne Sörbom, docent i sociologi: adrienne.sorbom@score.su.se eller 070 - 777 37 08

Christina Garsten, professor i socialantropologi: christina.garsten@score.su.se eller 070- 534 06 24