Kristina Tamm Hallström
Kristina Tamm Hallström

Kristina Tamm Hallström, forskare på Score, är medförfattare till en rapport som beskriver Försäkringskassans nya styrning och controllerns nya mer konsulterande coachande roll.

I rapporten står bland annat; "En central ambition i denna förändring är och har varit att minska såväl detaljstyrningen som den långtgående sifferstyrningen. Controllerrollen har därigenom kommit att förändras."

Läs mer hos ISF (Inspektionen för socialförsäkringen)