Susanna Alexius, Mairon G. Bastos Lima, Staffan Furusten, Matthew Osborne och Janet Vähämäki

Ett första steg blir att genomföra en jämförande förstudie av klimatinitiativ med bred inkludering av intressenter, för att undersöka eventuella samband mellan bred inkludering av medlemmar och inkrementella beslut/handlingar från initiativen.

De forskare som är involverade i partnerskapet är Janet Vähämäki (Score/SEI), Staffan Furusten (Score), Susanna Alexius (Score), Mairon G. Bastos Lima (SEI) och Matthew Osborne (SEI).