Christina Garstens forskning är inriktad mot organisationsantropologi, med särskilt fokus på globalisering av företag och marknad. Hon har bedrivit fältarbete i USA, Storbritannien, Frankrike och Sverige.

Hennes nuvarande engagemang är fokuserat på forskning om marknadens organiseringsprocesser och vilken roll som tankesmedjor spelar i formandet av globala marknader, främst i USA och i Sverige. Ur ett bredare perspektiv handlar det om att förstå vilken roll organisationer som tankesmedjor och de ”policy-intellektuella” som arbetar där spelar i politiskt beslutsfattande, i spridning av kunskap och ideologier, och i formandet av samhället.

Vänligen anmäl dig här: http://www.iffs.se/seminarium/tba-2/