Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

Ideella organisationer och i synnerhet nykterhetsrörelsen anses i första hand organisera sin verksamhet utifrån fundament som ideologi, värderingar och särintressen. Under de senaste decennierna har dock denna grundläggande organisationslogik börjat försvagas.

- Det verkar istället som att ideella organisationer i ökande grad använder vetenskap som stöd för prioriteringar och aktiviteter, säger bokens författare, Ola Segnestam Larsson, doktor i företagsekonomi och forskare vid Score och Ersta Sköndal högskola.

- En av slutsatserna i boken är att vetenskap används i ideologins tjänst snarare än att ideologin underställs vetenskapens ideal, fortsätter Ola. Det verkar med andra ord som att vetenskapen används för att ge stöd åt existerande åsikter, öka organisationernas trovärdighet och svara upp mot omvärldens krav på forskningsstöd och vetenskaplighet.

Forskning i ideologins tjänst
Forskning i ideologins tjänst

Utifrån den här slutsatsen mejslas i bokens avslutande kapitel fram ett antal principer för hur ideella organisationer kan använda vetenskap i ideologins tjänst.

Boken är avsedd för ledare i det svenska civilsamhället som arbetar med forskning och utvecklingsfrågor samt för forskare och studenter som är intresserade av hur organisationer använder vetenskap.

Läs mer om boken på förlagets webbplats:
http://idealistas.se/bocker/forskning-i-ideologins-tjanst/

Läs mer om Ola Segnestam Larsson