Göran Sundström
Göran Sundström

Göran Sundström menar att timrapporteringen kommer att kosta väldigt mycket samtidigt som det är tveksamt om den stora mängden information rapporteringen leder till kommer att ha någon användbarhet. Kommer man ens ha resurser att hantera den enorma mängd information raporteringen skapar?

Dessutom går förfaringssättet emot regeringens ”Tillitsreform” som har som ambition att minska detaljregleringen av förvaltningen och lätta de administrativa bördorna för offentliganställda. En långtgående kontroll i form av sådan tvungen rapportering går direkt emot ett tillitsbaserat ledarskap som kan möjliggöra det Tillitsreformen syftar till.

Läs hela artikeln "Arbetsförmedlingen tvingar anställda timrapportera allt": https://www.dn.se/debatt/arbetsformedlingen-tvingar-anstallda-timrapportera-allt/

Läs mer om Göran Sundströms forskning.