I en artikel skriver omvärldsbevakningssajten Hållbart kapital om Susanna Alexius och Leina Löwenbergs rapport Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn.

Rapporten undersöker innehållet i den samtida diskursen om hållbar bankverksamhet som den tar sig uttryck i årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för år 2011. Närmare bestämt har Alexius och Löwenberg närgranskat rapporteringen från de 24 medlemsbankerna i Svenska Bankföreningen som tillsammans representerar mer än 85 procent av den svenska bankmarknaden.

Läs artikeln på Hållbart kapital här: http://hallbartkapital.se/2013/05/ny-studie-undersoker-hallbarhetsdiskursen-i-den-svenska-banksektorn/

Rapporten går att läsa och ladda ner här: http://www.score.su.se/om-oss/nyheter/ny-scorerapport-om-bankernas-hallbarhetsrapporter-1.137776