Carl Yngfalk
Carl Yngfalk

I +Plus 11 februari intervjuas Carl Yngfalk, forskare inom marknadsföring och konsumtion, om matsvinnet.

Carl säger bland annat att matsvinnet i debatten tenderar att reduceras till ett problem knutet till okunskap, konsumenters dåliga vanor och överkonsumtion.

Han menar att industrin och handeln spelar en central roll i skapandet av matsvinn, och tar bland annat upp exempel på hur vi konsumenter på olika sätt uppmanas att handla på oss större kvantiteter för att på så vis agera ansvarsfullt och rationellt utefter framförallt ekonomiska förutsättningar. Ett sådant exempel är hur man i butikerna stöter på större förpackningar som man påstås ska spara pengar på, eller erbjudanden som "ta 3 betala för 2".

Baksidan med dessa praktiker, menar han, är att vi i vår del av världen upprätthåller ett marknadssystem med stor överproduktion av livsmedel och där svinnet, oavsett inom handeln och matbutikerna eller bland oss konsumenter, är ett symptom på, snarare än kärnan i problemet.

Utefter sin forskning har Carl i många tidigare sammanhang talat om detta och argumenterat för en översyn av regleringsstrukturen på området, med hänvisning till bland annat Frankrike där man nyligen införde förbud för matbutiker att slänga livsmedel.

Läs mer om programmet hos SVT. Du kan också se reportaget. Intervjun med Carl Yngfalk hittar du 22.25 minuter in i programmet.