Den hemliga organisationen, som av forskarna kallas 1:a april-konspirationen, förefaller ligga bakom andra mer kända sällskap som Illuminati och "Skull and Bones".

Sällskapet tros ha funnits sen tidig stenålder. Organisationen verkar även kunna skapa svarta hål genom en ny teknik. Detta lär ha skett vid nya campusområdet Albano.