Göran Sundström
Göran Sundström

Föredraget handlade om hur regeringen kan använda en mer tillitsbaserad styrning. Göran Sundström utgick från boken Governing the Embedded State där han, Bengt Jacobsson och Jon Pierre sammanfattar flera års empirisk forkning om hur regeringen styr förvaltningen.

Författarna menar att de idéer som presenteras i boken kan fungera som ett underlag till den tillitsreform som nuvarande regering driver och där det efterfrågas nya styrmodeller som ger de offentligaställda ökat handlingsutrymme.

Se en film från seminariet: http://www.vardegrundsdelegationen.se/allmant/webbfilm-fran-vardegrundsforum-29-november-2016/

Läs mer om Värdegrundsforum: Att säkerställa en god statsförvaltning - Värdegrundsdelegationens slutrapport här: http://www.vardegrundsdelegationen.se/aktiviteter/vardegrundsforum-29-november-i-stockholm/

Programmet för dagen: http://www.vardegrundsdelegationen.se/media/Program-V%C3%A4rdegrundsforum-161129.pdf

Läs mer om Göran Sundströms forskning