Rapporten ”Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder” redovisar resultaten från ett forskningsprojekt som studerat och analyserat hyresgästers deltagande i renoveringar av hyreshus, byggda huvudsakligen under perioden 1960 – 1975. Projektets syfte har varit att undersöka om, i vilken utsträckning och hur, hyresgästers inflytande påverkar hur renoveringar uppfyller de hållbarhetsmål som anges under rubriken Hållbara städer och samhällen på Agenda 2030.

Rapporten presenteras och diskuteras tillsammans med politiker och representanter för Hyresgästföreningen vid två tillfällen:

20 februari kl. 18.00-19.30 på Arena: Första Lång, Göteborg

3 mars kl. 10.00-11.00 i Arenagruppens lokaler på Barnhusgatan 4, Stockholm (och digitalt)

Rapportens författare:
Håkan Thörn, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Elena Bogdanova, doktor i sociologi, Göteborgs universitet
Linda Soneryd, professor i sociologi, Göteborgs universitet och SCORE (Stockholms universitet)
Dominika V. Polanska, docent i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Miguel Martinez Lopez, professor i sociologi, Uppsala universitet Christoffer Berg, doktor i sociologi, Uppsala universitet

Ladda ner rapporten

Läs pressmeddelande om rapporten från Göteborgs universitet