"Resultatfokus inom internationellt utvecklingssamarbete innebär inte nödvändigtvis bättre resultat. Det kan tvärtom vara kontraproduktivt. Därför är det viktigt att vi alla, som på något sätt är involerade i genomförande av biståndet, tar ansvar att bidra till att diskussionen om resultat av biståndet blir något meningsfullt som bidrar till att nå de övergripande målen med utvecklingssamarbetet: att förbättra levnadsvillkor för fattiga människor." 

I debattinlägget Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas?biståndsdebatten.se reflekterar Janet Vähämäki, Anna Liljelund Hedqvist, Jessica Rothman, Ian Christoplos och Therese Brolin om några erfarenheter som drogs under en konferens med titel "Politics of Evidence" på Institute for Development Studies i Brighton i april 2013.

Läs mer om Janet Vähämäkis forskningprojekt här: Resultatagendan i utvecklingssamarbetet