Janet Vähämäki
Janet Vähämäki
 

Seminariet kan i efterhand ses på på följande länk: https://gotlandlive.solidtango.com/video/diakonia-01-jul-10-55

 

Om seminariet "Bistånd på vems villkor? ett samtal om krav och behov"
Biståndspolitiken ska i högre grad mäta vilka resultat svenskt bistånd bidrar till. Innebär detta ett mer givarstyrt bistånd med ökad byråkrati för mottagarna? Eller innebär det en bättre koll på pengarna och med bättre effektivitet och krav på resultat? Vad säger forskningen? Vilka lärdomar finns?

Medverkande:
Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan.
Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia.
Janet Vähämäki, forskare, Stockholms universitet.
Kenneth G Forslund, biståndsansvarig, socialdemokraterna.
Desiree Pethrus, utrikesansvarig, Kristdemokraterna.
Jesper Bengtsson, samtalsledare.

Annonsen om seminariet: http://diakonia.se/documents/public/NEWS/Annons-bistand-pa-vems-villkor.pdf