Förändringsteorier har vuxit fram som en modell för att styra, planera och följa upp bistånd. I antologin "Hur förändra världen? En antologi om förändringsteorier i biståndet" utforskar en rad forskare och praktiker användandet av förändringsteorier i biståndet. De olika texterna bjuder en blandning av historiska lärdomar, internationella utblickar och kritisk analys.

Ladda ner antologin (pdf)

Läs mer om Janet Vähämäkis forskning