Fredag den 15 november kl. 12.00-13.00 Hörsalen, Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm.

Två trender i biståndet: resultatagendan och privata sektorns roll – utmaningar och möjligheter?
Biståndet genomgår just nu en rad förändringar globalt och nationellt. En tydlig trend är att alltmer involvera företag och andra privata aktörer. En annan trend är ett ökat fokus på att mäta exakta resultat. Vilka är utmaningarna och möjligheterna med dessa trender, och vad händer med mottagarnas perspektiv och deras möjlighet till ansvarsutkrävande?

Medverkande: Janet Vähämäki, doktorand Stockholms universitet, Penny Davies, expert på utvecklingsfinansiering, Diakonia och riksdagsledamöter

Arrangör: Diakonia, Svenska Kyrkan och MR-dagarna

Seminariet teckenspråkstolkas

Läs mer om seminariet här

Läs mer om Mänskliga rättighetsdagarna