När vardagen blir politik
Människors syn på politiken och dess möjligheter har förändrats. Allt fler väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer.  Men parallelt har nya former av vardagligt engagemang vuxit fram, och allt fler har åsikter om hur samhället borde se ut. Adrienne Sörbom har samtalat med tre generationer män och kvinnor och deras syn på samhälle, politik och demokrati. Vad händer med makten när vardagen blir politik?

God managementkonsultation - reglerad expertis eller improviserat artisteri?
Marknaden för managementkonsultation har ökat anmärkningsvärt under det senaste decenniet. Uppenbart är att mer managementrelaterat arbete utförs av personer som inte är anställda i de organisationer som betalar för arbetet. Vi vet emellertid lite om vad denna utveckling betyder för organisationer. Vad är det för tjänster de köper och hur kan de veta vad de får? Staffan Furusten drar slutsatsen att managementkonsultation knappast kan beskrivas som reglerad expertis utan det handlar mer om improviserat artisteri.

Mejla till info@score.su.se den adress du vill ha boken (eller böckerna, om du vill ha båda) skickad till. Men skynda, först till kvarn gäller!

Julklappar!
Julklappar!