Mot bakgrund av dessa ifrågasättanden utreder Livia Johannesson i en ny artikel hur trovärdighetsbedömningar i asylärenden ändå får legitimitet i allmänhetens, beslutsfattares och juristers ögon. Resultaten tyder på att juridiskt språkbruk, symboler och ceremonier hjälper till att signalera att trovärdighetsbedömningar är korrekta (snarare än godtyckliga), objektiva (snarare än subjektiva), professionella (snarare än lekmannamässiga) och rättvisa (snarare än orättvisa) till både deltagare i förhandlingarna och till allmänheten.

Länk till artikeln:

Johannesson, Livia: "The Symbolic Life of Courts: How Judicial Language, Actions, and Objects Legitimize Credibility Assessments of Asylum Appeals" Journal of International Migration and Integration (2022) https://link-springer-com.ezp.sub.su.se/article/10.1007/s12134-022-00989-4

Läs mer om Livia Johannessons forskning