Fraternal relations in monasteries. The laboratory of love (Routledge)

Maria Törnqvist skriver: "I en fascinerande ny bok om livet i den fransk-katolska cisterciensorden tar sociologen Mikaela Sundberg ner förväntningarna och menar att klosterlivet – en extrem institutionalisering av kristen etik – handlar om att hantera vardagen tillsammans med andra. I boken Fraternal relations in monasteries. The laboratory of love (Routledge) visar Sundberg att klostret inte bara är en plats för transcendens och koncentrerat själsliv".

Läs understreckaren, publicerad i SvD 17 mars 2023, i sin helhet

Läs mer om boken Fraternal relations in monasteries. The laboratory of love på förlagets hemsida

Läs mer om Mikaela Sundbergs forskning