Granskningsorganisationer som Bureau Veritas och ackrediteringsorganisationer som EQUIS ska bidra till att öka transparensen i organisationer som allmänheten inte kan lita på fullt ut.

Kristina Tamm Hallström
Kristina Tamm Hallström

-Oberoende är centralt för sådana granskande organisationer, säger Kristina Tamm Hallström, forskare på Score. De behöver uppvisa integritet och distans från dem som granskas och de måste visa att de inte påverkas av till exempel vänskapsrelationer eller ekonomiska beroenden.

Granskande organisationer som revisionsbyråer, certifiering- och ackrediteringsorganisationer misstros dock ofta för att prioritera egenintressen:

-Det är en utbredd uppfattning att man inte kan lita på organisationer, säger Kristina Tamm Hallström. En organisation som granskar måste därför övertyga berörda intressenter om sitt oberoende.

Ett nytt forskningsprogram på Score ska undersöka hur granskande organisationer gör för att övertyga berörda intressenter om sitt oberoende. Projektet utgår från tesen att oberoende för en granskande organisation skapas genom beroenden till andra organisationer som garanterar dess självständighet.

-Vi kommer att göra intervjuer, dokumentstudier och deltagande observationer av branschmöten. Särskilt intressant är det att fokusera kritiska händelser som skandaler och förtroendekriser, säger Kristina Tamm Hallström. Hur har sådana händelser hanterats i sådana här gransknings-organisationer?

Projektet kommer inte bara att studera svenska förhållanden utan även göra jämförande studier i Europa och USA.

Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik är ett 4-årigt forskningsprogram (2017-2020) finansierat av Handelsbankens Forskningsstiftelser. Programmet leds av Kristina Tamm Hallström. I forskargruppen medverkar även Nils Brunsson och Ingrid Gustafsson.

Läs mer om programmet här