Johan Lindkvist

Läs hela intervjun som publicerades på www.universitetsläraren.se 3 oktober 2018: https://universitetslararen.se/2018/10/03/kinaturbulens-bor-aven-bekymra-forskarvarlden/

Läs mer om Johan Lindkvists forskning: https://www.score.su.se/medarbetare/forskare/johan-lagerkvist-1.368210