Från fältet.
Från fältet.

Score-forskarna Susanna Alexius och Tiziana Sardiello följer ett ledarskapsprojekt i Borlänge där de intervjuar chefer och medarbetare i socialtjänsten för att ta reda på hur tillitsstyrning kan genomföras i praktiken, och vilka konsekvenser den kan få.

Borlänge kommun har under flera år arbetat med att förändra ledarskapet i riktning mot ett mer ”coachande förhållningssätt”. Avsikten är att medarbetarna ska bli mer aktiva och ta fler beslut, medan cheferna får en mer stödjande roll.

Tillit är positivt laddat ord – och mycket luddigt, konstaterar Susanna Alexius i en artikel i Sunt Arbetsliv. Hon tror inte att brist på tillit är ett stort problem i offentlig sektor idag.

Fältanteckningar.
Fältanteckningar.

– Att tillit är så attraktivt just nu, handlar snarare om att man är trött på den rådande styrmodellen. New Public Management har verkligen prövats och alla nackdelar har visat sig. Då kan en ny styrform komma som en skänk från ovan. Alla kan ladda den med sina egna förhoppningar, fortsätter Alexius.

 
 
 

 

 

Läs hela artikeln på Sunt Arbetsliv.se: https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap-och-organisation/kommuner-provar-mer-tillit-i-styrningen/

Susanna Alexius och Tiziana Sardiello
Susanna Alexius och Tiziana Sardiello

Läs mer om Susanna Alexius och Tiziana Sardiellos projekt Ledarskap i kommunal förvaltning – Ett försök att stärka chefskapet med fokus på socialtjänst: http://tillitsdelegationen.se/test-2/

Läs mer om Tillitsdelegationens försöksverksamhet: http://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/susanna-alexius-och-tiziana-sardiello-utvalda-av-tillitsdelegationen-att-f%C3%B6lja-f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet-1.321204