Carl Yngfalk
Carl Yngfalk

Carl förde bland annat fram att handeln, med sin normbildande möjlighet, behöver gå i bräschen för att driva hållbar utveckling gentemot konsumenterna. Det innebär givetvis att man behöver frångå det vanliga sättet att tänka vad gäller marknadsföring.

"Marknadsföringen behöver bli mer samhällsorienterad och lämna det något ängsliga fokuset på kundnöjdhet som hämmar förändring och förbättring" var en del av budskapet.

För att en sådan förändring ska vara möjlig behövs antagligen statliga regleringar för att skapa rättvisa förutsättningar då det annars kan vara svårt för enskilda handlare att gå före med bibehållen konkurrens.

 

Läs mer om seminariet hos Handelns Utvecklingsråd

Läs mer om Carl Yngfalks forskning