Genom att analysera fyra exempel på kunskapssamverkan fördjupas och nyanseras den bitvis svartvita förståelsen av samverkansbegreppet, vilket mynnar ut i en diskussion av vad som bör beaktas för att fruktbara samverkansformer ska kunna komma till stånd.

Häftet ingår i en boxantologi sprungen ur forskningsprogrammet ”Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning: Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang” och kan laddas ner här (pdf): https://view.publitas.com/riksbankens-jubileumsfond/samhallets-langsiktiga-kunskapsforsorjning-4-jonsson-mfl-2021/page/8-9

Läs mer om projektet Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning