Hållbart företagande, företags samhällsansvar eller förkortningen CSR – corporate social responsibility – är etiketter som vittnar om ett stort intresse för frågor som rör företagens samhällsansvar. Det är dock långt ifrån självklart vad detta ansvar innefattar. Vi menar att framträdande medieberättelser definierar och sätter ramarna för vad som anses vara rätt eller fel...

 

Läs artikeln i Veckans Affärer