Marknader och formella organisationer brukar beskrivas som väsensskilda. Men i en artikel i Organization Studies (January 2015; Vol. 36, No. 1) beskriver Göran Ahrne, Patrik Aspers och Nils Brunsson hur de  faktiskt även har stora likheter.

Bägge organiseras utifrån beslut om vilka som får ingå som medlemmar, regler, övervakning, sanktioner eller hierarki. Hur sådan marknadsorganisering ser ut i det specifika fallet skapar olikheter mellan olika marknader.

Marknadsorganisering är ett koncept som kan användas för att analysera varför och hur marknader skapas, varför de får sin specifika form samt hur de förändras.