Linda Soneryd

Linda Soneryds forskning rör miljöfrågor och kontroversiell teknik och har ett särskilt fokus på allmänhetens deltagande och förutsättningar för berörda grupper att medverka i besluts- och planeringsprocesser.

Under tiden som Score Fellow arbetar Linda med att fördjupa teman som berör mötet mellan organisation, berörda grupper och ny teknik.

Läs mer om Linda Soneryds forskning