Linda Soneryd

Årets pris tilldelas Linda Soneryd, professor i sociologi vid Örebro Universitet samt verksam vid Score som forskare och forskningsledare, med motiveringen Linda Soneryd tilldelas priset för sitt forskningsintresse för demokrati och deltagande i olika former och utifrån olika perspektiv, vilket har hög relevans för offentlig förvaltning och för sitt aktiva engagemang i dessa frågor och spridandet och nyttiggörandet av denna forskning.

Priset delas ut varje år vid Förvaltningshögskolans dag och årets evenemang äger rum den 12 oktober, Göteborgs universitet. I samband med prisutdelningen håller Linda Soneryd en presentation om sin forskning om miljökonflikter och deltagande.

Här kan du läsa Linda Soneryds presentation i sin helhet (pdf)

Här kan du läsa mer om priset och föregående års pristagare

Läs mer om Linda Soneryds forskning