Ansedda professorer som Rune Premfors (Score och Stockholms universitet), professor Lennart Lundquist (Lunds universitet) och professor Daniel Tarschys (Score och Stockholms universitet) ger boken lysande kritik.

I boken utvecklas ett ramverk för att förstå frågor om hur man kan leda och organisera granskning för att säkra oberoende och kvalitet och hur oberoendet ska regleras och organiseras. Boken ger också en fördjupad bild av vad kultur och ledarskap betyder. Boken har, liksom Louise Bringselius forskning de senaste åren, fått stor uppmärksamhet i media. Sedan boken kom ut nyligen har intervjuer i TV och press avlöst varandra på mycket kort tid.

Läs mer om och av Louise Bringselius och hennes högst aktuella bok och forskning via följande länkar:

Studentlitteratur - läs här
Sammanfattning i SVT Nyheter - här
Artikel i Dagens Nyheter - här
Huvudledare i Dagens Nyheter - här
Pressmeddelande - här