Podcasten är en del av konferensen Okunskapens triumf och bildning i tolkningens tid vid Ideell Arena den 28 november där bland annat Scoreforskarna Staffan Furusten, Kristina Tamm Hallström och Ola Segnestam Larsson kommer att medverka.

Om podcasten:
"Okunskapens triumf är en podcast som vill berätta mer om ideell sektors relation till experter. Om hur experter organiserar sig. Och hur vi som företrädare för ideell sektor förhåller oss till experter. Vad är riskerna och utmaningarna med det expertsamhälle som allt tydligare framträder överallt. Podcasten är en del av konferensen Okunskapens triumf och bildning i tolkningens tid. Vill du veta mer ses vi den 28 november. I studion Anna Magnusson, ordförande i KFUM som är partner till IDEELL ARENA och Staffan Furusten, docent på Handelshögskolan."

Lyssna på podcasten Okunskapens triumf

Läs mer om konferensen Okunskapens triumf och bildning i tolkningens tid