Möte på en arbetsplats
Möte på en arbetsplats

Många av oss spenderar mycket tid i möten på arbetsplatsen och i andra sammanhang. Trots det är mötet, som "ritual", relativt outforskat. Workshopen i Amherst den 9 oktober är en början på att ändra på detta.

I panelen på workshopen sitter bland annat Christina Garsten och Adrienne Sörbom som kommer att tala om World Economic Forum. Christina och Adrienne är liksom Renita forskare vid Score.

Workshopen finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om workshopen

 

In meetings power is produced and enacted, dynamics of identity and hierarchy are negotiated and performed and organization is determined and challenged. - Renita Thedvall