Berättelsearkiv, videomagasin och nativeannonser. Det offentliga Sverige har inte snålat på kommunikationsinsatser under coronapandemin. Samtidigt riktas allvarlig kritik om att offentlighetsprincipen har satts ur spel och att journalister inte har fått ut den information de har begärt. Vem äger egentligen makten över berättelserna i kristider? Lyssna till ett samtal mellan Hanna Sofia Rehnberg, språkvetare och lektor i journalistik, Södertörns högskola och Maria Grafström, organisationsforskare och docent i företagsekonomi, Score, Stockholms universitetet.

Läs mer och anmälan: https://bokmassan.se/programs/berattelser-och-tystnader-i-pandemins-tid/