Maria Jansson

Jag är docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Min forskning handlar om kvinnors villkor i samhället och hur politiken bidrar till att forma och förändra dessa villkor samt hur kvinnor själva genom politiska handlingar bidrar till förändring. Min forskning grundas i feministisk politisk teori särskilt med ett kritiskt perspektiv på nyliberala styrningsformer. Jag har bland annat studerat barnomsorgspolitik och konstruktioner av moderskap och arbete, WHO och UNICEFS regler för amning, säkerhetsrådets resolutioner om hiv samt om kvinnor, fred och säkerhet samt filmpolitik i relation till kvinnors villkor i den svenska filmbranschen. Jag har också under lång tid intresserat mig för frågor om jämlikhet och lärande.

Under min tid på Score kommer jag att arbeta med projektet DIGISCREENS om identitet och demokrati på digitala film- och TV-plattformar i Europa. Strömningsplattformar erbjuder distribution av i första hand kulturella produkter, men de regleras som media. Projektet studerar hur politiken kring marknaden för digital mediedistribution påverkar innehåll och presentation på plattformarna samt konsekvenser för inhemsk produktion av rörliga bilder. I projektet undersöker vi också hur publiken förhandlar innehållet i fiktion med avseende på demokrativärden och konstruktioner av identiteter. Projektet finansieras av Chanse/ERA-net, svensk finansiär är Forte. Det är ett samarbete mellan forskare i Litauen, Frankrike, Norge, Spanien och Sverige.