Susanna Alexsius
Susanna Alexsius

Susanna Alexius, forskare vid Score, beskriver hur den fria marknaden paradoxalt nog kräver en hög grad av organisering för att fungera. Dessutom skapas inte denna organisering  nödvändigtvis av sig själv genom fri prissättning. Ibland kan istället rätt oväntade organisatörer behöva gripa in för att skapa ordning och reda på marknaden.

Det Susanna talar om är resultat man kommit fram till i forskningsprogrammet ”Organizing markets”. Forskningsprogrammet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.