Hur blir man framgångsrik konstnär i Sverige? Det är den centrala frågan i antologin Konstens omvända ekonomi Tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008 Martin Gustavsson, Mikael Börjesson och Marta Edling (red) som handlar om den särskilda sorts ekonomi som präglar konstens värld. Där är det inte främst pengar som räknas. Författarnas undersökningar, som sträcker sig över det senaste halvseklet, ägnas åt de tillgångar - konstnärligt anseende, utbildning, kulturellt kapital - som värderas inom konstfältet och dess utbildningar.

Läs mer om antologin här: http://www.score.su.se/publikationer/nya-bocker-fran-score