Forskning i Fickformat och Veckans Affärer har inlett ett samarbete kring att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Nyligen publiceras den andra artikeln av en Forskning i Fickformat-skribent på Veckans Affärers webb om granskningssamhället 2.0.

Varför strävar vårt moderna samhälle efter tilltagande översyn, granskning och jämförbarhet? Är bättre ordning och stabilitet uppnåeligt eller ens eftersträvansvärt i en föränderlig värld? Hur kan vi bättre förstå detta samhällsfenomen? Med finansmarknaden som exempel diskuterar ekonomie doktor Matilda Dahl, verksam vid Score, dessa frågor i Veckans Affärer.
 

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att i lättillgänglig form sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Läs mer om skriftserien på www.fickformat.se