Maria Grafström
Maria Grafström

I programmet står bland annat: "Mediernas uppgift att granska makten är central i ett demokratiskt samhälle. Att medierna är har viktiga roller att spela i granskningssamhället kan därför tas för självklart. Mindre självklart är hur denna roll tar sig uttryck, vilka 'granskningstekniker' som används, vilka som deltar och vilka konsekvenser denna granskning får för organisationer."

"Utvecklingen bör även förstås utifrån att de granskade själva strävar efter att vara synliga. Det mediala rampljuset lockar och anses erbjuda legitimitet och anseende. I ett digitaliserat medielandskap kan dessutom alltfler organisationer ta sig rollen som nyhetsproducent."

Ansvarig för diskussionen är, förutom Maria Grafström, Elena Raviola (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Copenhagen Business School). Medverkar gör även bland annat Matilda Dahl, även hon från SCORE.

Maria deltar även i två paneldiskussioner: Hållbarhet i styrning och redovisning – vem bryr sig? och Avhandlingens betydelse sen – livsverk eller körkort?

Läs mer om konferensen hos Örebro universitet